นางสาวศิรินทิพย์ ปานเพชร

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  187       98

-  File 1
หัวเรื่อง :  เห็ดเหลือง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวศิรินทิพย์ ปานเพชร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เห็ดเหลือง, สีเหลือง, เห็ดป่า, เห็ด
คำอธิบาย :  เห็ดสีเหลืองประเทศไทยเรียกเห็ดขมิ้นหรือเห็ดมันปูใหญ่ ไม่มีรสหรือกลิ่นเฉพาะ โดนความร้อนแล้วไม่เละ มีดีที่สีเหลืองของเบต้าแคโรทีนที่มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, กรณีศึกษา, กิจกรรม และ Labs, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เห็ดเหลือง 187
ดอกคนทีสอทะเล 136
ดอกยางพารา 206
เห็ดไค 216

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เห็ดไค 27 พฤษภาคม 2559
เห็ดเหลือง 27 พฤษภาคม 2559
ดอกคนทีสอทะเล 27 พฤษภาคม 2559
ดอกยางพารา 27 พฤษภาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ดอกยางพารา 206
2 ดอกคนทีสอทะเล 136
3 เห็ดไค 216
4 เห็ดเหลือง 187