กันยารัตน์ ตียาพันธ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  230       135

-  File 1
หัวเรื่อง :  ผลดิบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กันยารัตน์ ตียาพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ผล, ผลเอ็นอ้า, ผลโคลงเคลง
คำอธิบาย :  ผลสุกจะแตกออก มีเนื้อภายในสีม่วงเข้ม มีรสหวาน
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ผลดิบ 230
ควาย 361
ใต้ดอกเห็ดหิ้ง 256
ดอกบาน 286
การประกอบอาชีพค้าขาย 291

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ปราสาทกู่สวนแตง 13 กรกฎาคม 2561
สามพันโบก 24 สิงหาคม 2560
สามพันโบก 24 สิงหาคม 2560
ใต้ดอกเห็ดหิ้ง 24 สิงหาคม 2560
ใบ 24 สิงหาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล