นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  224       104

-  File 1
หัวเรื่อง :  พระปรางค์วัดหน้าพระเมรุ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   วัดหน้าพระเมรุ, พระนครศรีอยุธยา
คำอธิบาย :  วัดหน้าพระเมรุ สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2047 ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวัดมีโบราณสถาน ที่สำคัญคือ พระปรางค์ ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ องค์ปรางค์หันหน้าไปทางด้านตะวันออก มีบันไดทางขึ้นเรือนธาตุทางด้านหน้า ฐานปรางค์เป็นฐานย่อมุมไม้สิบสอง เรือนธาตุด้านหน้าเจาะช่องประตูสู่ห้องด้านใน
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระปรางค์วัดหน้าพระเมรุ 224
กระดาษสา 206
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 366
กล้วยหักมุกย่าง 222
ป้อมพระสุเมรุ 190

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โดนัท 8 มีนาคม 2561
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง 8 มีนาคม 2561
หาดปากเมง 8 มีนาคม 2561
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 8 มีนาคม 2561
สถานตากอากาศบางปู 8 มีนาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล