นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  113       55

-  File 1
หัวเรื่อง :  กระดาษสา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   กระดาษสา, ภูมิปัญญาการทำกระดาษสา, เศษต้นกก
คำอธิบาย :  ขั้นตอนแรก นำเศษของต้นกกที่ใช้ในการทอเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ มาแช่ในน้ำ จากนั้นเทเยื่อที่ได้ลงไปในตะแกรงไนลอนที่ใช้ทำแผ่นกระดาษ เกลี่ยเยื่อภายในตะแกรงให้มีความสม่ำเสมอกันทั้งแผ่น แล้วนำไปตากแดด เมื่อแห้งสนิทลอกกระดาษออกจากตะแกรง ภูมิปัญญาในการตากกระดาษสา ควรตากแดดพอหมาด จากนั้นนำเข้ามาตากในที่ร่ม จะช่วยลดการหดหรือย่นของกระดาษสาได้
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
กระดาษสา 113
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 259
กล้วยหักมุกย่าง 120
ป้อมพระสุเมรุ 101
ภูมิปัญญาการทอผ้า 83

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โดนัท 8 มีนาคม 2561
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง 8 มีนาคม 2561
หาดปากเมง 8 มีนาคม 2561
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 8 มีนาคม 2561
สถานตากอากาศบางปู 8 มีนาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล