นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  187       87

-  File 1
หัวเรื่อง :  จันทน์ผา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   จันทน์ผา
คำอธิบาย :  ไม้พุ่ม วงศ์ ASPARAGACEAE ใบเดี่ยว ยาวรูปดาบ ปลายใบเรียวแหลม ชอบขึ้นตามหน้าผา ที่แห้งแล้ง
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จันทน์ผา 187
สาละลังกา 160
สาละลังกา 197
น้ำพุร้อนธรรมชาติเวียงกาหลง 181
ภูมิปัญญา การประดิษฐ์กะลามะพร้าว 276

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วัดสะแล่ง 7 มีนาคม 2561
สาวน้อยประแป้ง 7 มีนาคม 2561
วัดสะแล่ง 7 มีนาคม 2561
มะนาว 7 มีนาคม 2561
วัดสะแล่ง 7 มีนาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล