นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  416       119

-  File 1
หัวเรื่อง :  กิ้งก่าบ้าน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   กิ้งก่าสวน, กิ้งกา
คำอธิบาย :  กิ้งก่าบ้าน เป็นสัตว์เลื้อยคลาน ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดสันชี้มาด้านหลังในลักษณะเฉียงขึ้น มีหนามหลังตา 1 อัน ออกไข่ทีละฟองจนกว่าจะหมด ไข่รูปรีสีขาว เปลือกไข่นุ่ม
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
กิ้งก่าบ้าน 416
นกชาปีไหน 263
ปลาตีน 222
การวัดขนาดของใบพืชศึกษา 169
ดอกรักทะเล 239

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เห็ดกรวยทองตากู 19 มิถุนายน 2561
เห็ดหูหนู 19 มิถุนายน 2561
เห็ดเผาะ 19 มิถุนายน 2561
แมงอีนูน 19 มิถุนายน 2561
โกฐพุงปลา 19 มิถุนายน 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล