นายเฉลิมพล ขยันกิจ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  174       101

-  File 1
หัวเรื่อง :  ดาหลา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายเฉลิมพล ขยันกิจ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ดาหลา
คำอธิบาย :  เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า ก้านดอกยาว ดอกสีแดงอมชมพูมีกลีบซ้อนกันหลายชั้น โคนกลีบเป็นสีแดงและส่วนปลายของขอบกลีบเป็นสีขาว
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ดาหลา 174
แสงอรุณ 206
ไก่แจ้ตัวเมีย 669
แก่งกื๊ด 134
พระบรมธาตุบ้านตาก 113

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไก่เหลืองหางขาว 24 สิงหาคม 2560
ไก่ประดู่หางดำ 24 สิงหาคม 2560
ไก่เขียวพาลี 24 สิงหาคม 2560
ไทรจีนใบกลม 24 สิงหาคม 2560
ไก่แจ้ตัวเมีย 24 สิงหาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล