นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  356       181

-  File 1
หัวเรื่อง :  บานประตูประดับมุกรูปมังกร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   บานประตูพระอุโบสถ, บานประตูประดับมุก, วัดราชโอรสาราม
คำอธิบาย :  วัดราชโอรสาราม ประตูพระอุโบสถมี ๔ ประตู ตัวบานเป็นไม้ด้านนอกลงรักประดับมุกลายมังกรดั้นเมฆ ล้อมกรอบด้วยลายดอกเบญจมาศสลับอาวุธจีน ฝีมือละเอียดและงดงาม นับเป็นงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนบานประตูประดับมุกลายมังกรถือว่ามีเพียงวัดนี้เพียงแห่งเดียวในประเทศสยาม ด้านในเขียนเป็นรูปทวารบาลยืนเฝ้ารักษาพระอุโบสถ ผนังพระอุโบสถทั้ง ๔ ด้านเป็นภาพเขียนเป็นรูปเครื่องบูชาแบบจีนแบ่งเป็นช่องๆ แต่ละช่องเป็นรูปไม่ซ้ำกัน
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
บานประตูประดับมุกรูปมังกร 356
บัวฉลองขวัญ 265
ยามเย็น ณ หาดปากเมง 294
แก๋งบะหนุน 170
เมฆสีส้ม 208

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไก่คั่วเกลือ 7 มีนาคม 2561
แกงป่าปลาคัง 7 มีนาคม 2561
เห็ดเสม็ด 7 มีนาคม 2561
เอื้องผึ้ง 7 มีนาคม 2561
เมฆสีส้ม 7 มีนาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล