นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  181       86

-  File 1
หัวเรื่อง :  ผลฟักข้าว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ฟักข้าว, มะข้าว, ขี้กาเครือ
คำอธิบาย :  ฟักข้าว เป็นพืชในวงศ์ Cucurbitaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกับมะระ เป็นไม้เลื้อย มีอายุยืนยาว จะออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี ผลจะมีสีเขียวไปจนถึงสีส้มแดงเมื่อสุกเต็มที่ ปัจจุบันนิยมนำมาดื่มเป็นน้ำสมุนไพรและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น สบู่ ครีมทาหน้า ลิปสติก แยม เป็นต้น เนื่องจากผลของฝักข้าวอุดมไปด้วย สารไลโคปีนและกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล