พเยีย ตียาพันธ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  284       131

-  File 1
หัวเรื่อง :  โมกแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พเยีย ตียาพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   ดอกบานของโมกแดง
คำอธิบาย :  ไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-8 ซม. ยาว 2-25 ซม. โคนใบสอบถึงมน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง แผ่นใบด้านล่าง มีขนบริเวณเส้นใบ ดอกสีส้มอมชมพูหรือแดง ออกเป็นช่อห้อยลง ยาว 2.5-4.2 ซม. กลีบดอกเชื่อมติดกันบริเวณโคนเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานกว้าง 2-4 ซม. เกสรผู้ 5 อัน อยู่ภายในดอก ผลเป็นฝักคู่เมื่อแห้งแล้วแตก ขนาดกว้าง 3.5-5 มม. ยาว 13-30 ซม. เมล็ดเป็นเส้น มีขนเป็นพู่ที่ปลาย
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โมกแดง 284
ดอกเปราะหอม 166
เส้นทางขึ้นภูทับเบิก 142
ดอกแก้ว 108
ลำดวนแดง 138

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เห็ดปะการัง 13 กรกฎาคม 2561
เห็ดปะการัง 13 กรกฎาคม 2561
แก้วเจ้าจอม 13 กรกฎาคม 2561
แก้วเจ้าจอม 13 กรกฎาคม 2561
แก้วเจ้าจอม 13 กรกฎาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล