บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถ้ำน้ำผุด

ข้อมูลผลงาน

  273      186
 
Creative Commons License
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถ้ำน้ำผุด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถ้ำน้ำผุด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, ถ้ำน้ำผุด, บ่อน้ำ, สถานที่ท่องเที่ยว, ถ้ำ
คำอธิบาย :  สถานที่ธรรมชาติอยู่คู่กับความเชื่อ เป็นบ่อน้ำที่อยู่ภายใต้ถ้ำน้ำพุดจังหวัดพังงา น้ำผุดเกิดจาก การสั่นสะเทือนของแผ่นดินภายในถ้า และมีเสียงดังจากใต้ดิน แล้วมีน้ำผุดออกมาเป็นระยะๆ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, ใบงาน, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, กรณีศึกษา, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.17 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก