แมงมุมใยทองท้องขนาน

ข้อมูลผลงาน

  198      80
 
Creative Commons License
แมงมุมใยทองท้องขนาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แมงมุมใยทองท้องขนาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สัตว์, แมงมุมใยทอง, แมงมุมใยทองท้องขนาน, แมงมุมท้องขนาน, แมงมุมลาย, แปดขา, แมงมุม
คำอธิบาย :  หัวและอกสีเทาอมน้ำตาลเข้มขนสีขาว ท้องรูปทรงกระบอกยาว สีดำมีลายขีดสีเหลืองขนาดใหญ่ 2 ขีดอยู่ตรงกลางขนานไปตามความยาวของท้อง พบในป่าแทบทุกประเภท การแพร่กระจาย ในประเทศไทยพบทุกภาคของประเทศ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, รูปภาพ, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (545.94 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก