ผักแคบฝรั่ง

ข้อมูลผลงาน

  172      90
 
Creative Commons License
ผักแคบฝรั่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ผักแคบฝรั่ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Stinking passion flower, เยี่ยววัว, หญ้าถลกบาต, รก, ละพุบาบี, เครือขนตาช้าง, ผักขี้หิด, กะทกรก, กระโปรงทอง, หญ้ารกช้าง, Love in a mist, ตำลึงฝรั่ง, Running pop, เถาสิงโต, เถาเงาะ, PASSIFLORACEAE
คำอธิบาย :  พืชพื้นบ้าน ลักษณะวิสัยเป็นไม้เลื้อย ใบเดี่ยว ดอกเดี่ยว กลีบดอกสีขาว ผลสุกสีเหลือง มีเส้นใยแบบตาข่ายหุ้มรอบๆ ผลสุกรสเปรี้ยวทานได้ ยอดอ่อนลวกจิ้มน้ำพริก
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, อื่นๆ, รูปภาพ, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (912.35 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก