อ่อมแซบ เบญจรงค์ 5 สี

ข้อมูลผลงาน

  320      91
 
Creative Commons License
อ่อมแซบ เบญจรงค์ 5 สี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  อ่อมแซบ เบญจรงค์ 5 สี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไม้ดอก, ดอกสีม่วง, เบญจรงค์ 5 สี, อ่อมแซบ
คำอธิบาย :  ผักพื้นบ้าน ลักษณะวิสัยเป็นไม้ล้มลุก กลีบดอกสีม่วงอ่อน ยอดอ่อนกินสด และปรุงอาหารคาว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Poster, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (31.24 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก