การทำกระทงดอกไม้

ข้อมูลผลงาน

  161      98
 
Creative Commons License
การทำกระทงดอกไม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การทำกระทงดอกไม้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พวงมาลัย, กระทง, ดอกไม้, บูชาเทพเจ้า, ความเชื่อ
คำอธิบาย :  การทำกระทงดอกไม้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูมิปัญญาทางสาขาความเชื่อศาสนาและประเพณี ของชาวบาหลีในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา โดยการนำกระทงดอกไม้หลากสี พร้อมธูป วางไว้ตามทางเดิน ราวบันได รูปปั้น ธรณีประตู หน้าบ้าน หน้าร้าน และบริเวณลานที่โล่ง เป็นต้น เพื่อบูชาเทพเจ้า
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, Poster, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (142.47 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก