ไก่เขียวพาลี

ข้อมูลผลงาน

  312      136
 
Creative Commons License
ไก่เขียวพาลี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ไก่เขียวพาลี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายเฉลิมพล ขยันกิจ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไก่ชน, ไก่, ไก่เขียวพาลี
คำอธิบาย :  เป็นสัตว์ปีก ในอดีตเป็นไก่ชนของพระยาพิชัยดาบหักมีลักษณะเด่นคือ คอใหญ่ปานกลาง กระดูกคอชิดแน่น ลำคอโค้งรูปเคียว หน้ากลมยาว ปากใหญ่ สีเขียวอมดำ รูจมูกกว้างยาว สันจมูกเรียบ หางพัดและหางกระรวยสีดำ ตาสีเขียวอมดำ ขอบตารูปวงรี เกล็ดนิ้วสีเขียวอมดำ ขนสีดำ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (449.87 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก