ไก่ประดู่หางดำ

ข้อมูลผลงาน

  326      105
 
Creative Commons License
ไก่ประดู่หางดำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ไก่ประดู่หางดำ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายเฉลิมพล ขยันกิจ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไก่ชน, ไก่, ไก่ประดู่หางดำ
คำอธิบาย :  เป็นสัตว์ปีก โด่งดังในสมัยพระเอกาทศรถ มีรูปร่างดั่งพญาหงส์ จมูกกว้าง สันเรียบ ขอบตารูปวงรี ข้างรูหูสีเขียวอมดำ สนับปีกใหญ่หางกระรวยสีดำ หางฟ่อนข้าว เกล็ดแข็ง สีเขียวอมดำ หน้าคอ หน้าท้อง ใต้ปีกสีดำตลอด
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (320.99 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก