ไม้กลายเป็นหิน

ข้อมูลผลงาน

  242      112
 
Creative Commons License
ไม้กลายเป็นหิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ไม้กลายเป็นหิน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายธานินทร์ สันคะนุช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไม้กลายเป็นหิน, ไม้
คำอธิบาย :  ไม้กลายเป็นหินในประเทศไทยส่วนมากพบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุเกิดจากสมมติฐานว่า เกิดจากสารละลายซึ่งมาจากหินที่เป็นเบส (Alkaline solution) เมื่อท่อนไม้ถูกกระแสน้ำพัดมาทับถมกันในแหล่งน้ำ น้ำใต้ดินมีสภาพเป็นเบส เนื่องจากมีหินที่ทำให้เกิดสารละลายเบส จะสลายซิลิกาและแร่ธาตุภายในหิน กรวด ทราย และดินเหนียวออกมาเป็นสารละลายเบสที่ประกอบด้วยแร่ธาตุชนิดต่างๆ แล้วถูกดูดซึมเข้าไปในเนื้อไม้ซึ่งมีสภาพเป็นกรด ทำปฏิกิริยาสะเทินเกิดสภาพเป็นกลางหรือกรดอ่อน ทำให้ซิลิกาตกตะกอน/ตกผลึกเป็นของแข็งแทนที่ช่องว่างในเนื้อไม้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (435.62 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก