เห็ดปะการังหนาม

ข้อมูลผลงาน

  886      181
 
Creative Commons License
เห็ดปะการังหนาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เห็ดปะการังหนาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เห็ดปะการังหนาม
คำอธิบาย :  เห็ดปะการังหนาม ดอกแตกกิ่งได้รอบตัวในระนาบเดียว กิ่งแขนงกลมแทรกตัวสานกันไปมา กิ่งแรกๆแตกหลายระนาบแต่ตอนปลายแตก 2 แฉก เนื้อดอกเหนียว หยาบ เมื่อเหี่ยวสามารถคืนรูปได้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาตรี, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (809.57 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก