ผลตาล

ข้อมูลผลงาน

  159      96
 
หัวเรื่อง :  ผลตาล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายธานินทร์ สันคะนุช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ผลตาล
คำอธิบาย :  ผลตาล เป็นผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ติดกันเป็นกลุ่มแน่น ผลทรงกลม ผิวผลเป็นมัน มีเส้นใยแข็ง สีน้ำตาลถึงสีม่วงเข้ม ปลายผลมีสีเหลือง ผลสุกสีดำ ส่วนเมล็ดจะถูกหุ้มด้วยใยและเนื้อผลสีเหลืองสด เมล็ดมีเนื้อใสคล้ายวุ้น ด้านในเมล็ดมีน้ำ เมล็ดมีรสหวาน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปฐมวัย, ปริญญาเอก, ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (77.26 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก