กุหลาบพุกาม

ข้อมูลผลงาน

  182      84
 
Creative Commons License
กุหลาบพุกาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  กุหลาบพุกาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายธานินทร์ สันคะนุช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   กุหลาบเทียม, ดอกสีส้ม
คำอธิบาย :  เป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์ไม้อวบน้ำ(Cactaceae) ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดอกของกุหลาบพุกามจะเป็นดอกเดี่ยวๆ หรือออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 ถึง 3 ดอก ที่ปลายกิ่ง โดยทยอยกันบาน มีสีส้ม หรือสีแดงส้ม ฐานดอกจะคล้ายกับกรวย 5 เหลี่ยมขอบหยักกลีบดอกหนา ซ้อนกัน 6 ถึง 8 กลีบ แต่ละกลีบจะกว้างประมาณ 1 ถึง 2 เซนติเมตร ปลายกลีบมน ไม่มีกลิ่นหอม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (70.52 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก