การคั้นผักเสี้ยนด้วยน้ำซาวข้าว

ข้อมูลผลงาน

  170      94
 
Creative Commons License
การคั้นผักเสี้ยนด้วยน้ำซาวข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การคั้นผักเสี้ยนด้วยน้ำซาวข้าว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายธานินทร์ สันคะนุช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ผักเสี้ยน, ส้มผักเสี้ยน
คำอธิบาย :  ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการรับประทาน ผักเสี้ยน ผักพื้นบ้านที่ไม่สามารถรับประทานสดได้ เพราะมีกลิ่นฉุน รสชาดขื่นเฝื่อนลิ้น จึงนำมาดอง โดยนำผักเสี้ยนมาล้างให้สะอาด แล้วนำมานวดด้วยเกลือ นวดจนน้ำที่มีรสขื่นออกมาและกลิ่นฉุนหายไป การเติมน้ำซาวข้าว(น้ำที่ได้จากการแช่ข้าวเหนียว) ลงไปเพื่อให้ส้มผักเสี้ยนมีรสชาดเปรี้ยวพอดี ลดความเค็มของเกลือ และสีของน้ำจะออกเป็นสีชมพู น่ารับประทาน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (236.01 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก