น้ำตกห้วยหลวง

ข้อมูลผลงาน

  197      122
 
Creative Commons License
น้ำตกห้วยหลวง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  น้ำตกห้วยหลวง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กันยารัตน์ ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   น้ำตก, น้ำตกห้วยหลวง, น้ำตกบักเตว, จังหวัดอุบลราชธานี
คำอธิบาย :  น้ำตกห้วยหลวง หรือน้ำตกบักเตว ในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นน้ำตกที่มีหาดทรายสีไข่ไก่เนื้อเนียนละเอียดยาวประมาณ 50 เมตรอยู่บริเวณด้านหน้าน้ำตก ให้ความรู้สึกสวยงามแปลกตาราวกับว่าได้มาท่องเที่ยวริมทะเลไปพร้อมๆกับเล่นน้ำตก
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.57 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก