คูนดอกขาว

ข้อมูลผลงาน

  148      85
 
หัวเรื่อง :  คูนดอกขาว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   คูน, คูนดอกขาว
คำอธิบาย :  ไม้ต้น ใบประกอบ ดอกออกเป็นช่อ ดอกย่อยสีขาวแกมเหลือง คูนขาวเป็นพันธุ์ไม้ลูกผสมจากต่างประเทศ ที่เกิดจากการผสมของคูนและกัลปพฤกษ์ สามารถปลูกได้ทั่วไปนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปฐมวัย, ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (162.53 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก