ปลากราย

ข้อมูลผลงาน

  160      91
 
หัวเรื่อง :  ปลากราย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ปลา, ปลากราย, ปลาน้ำจืด, Spoted Knife Fish
คำอธิบาย :  ปลายกรายมีลักษณะรูปร่างแบน ลำตัวมีสีขาวเงิน และมีจุดดำข้างลำตัว ส่วนหัวเล็ก ปากมีขนาดค่อนข้างกว้าง ลำตัวยาว ปลากรายเป็นปลาเนื้ออ่อนที่ให้เนื้อค่อนข้างมาก ก้างน้อย และมีความนุ่ม เหนียว และอร่อย สามารถนำมาประกอบอาหารหลากหลายประเภท ได้เช่น ลูกชิ้น ห่อหมก ต้มยำ ลาบ เป็นต้น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (110.43 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก