ปลาช่อนทะเล

ข้อมูลผลงาน

  406      103
 
Creative Commons License
ปลาช่อนทะเล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ปลาช่อนทะเล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ปลาช่อน, ปลาช่อนทะเล, ปลา
คำอธิบาย :  ปลาช่อนทะเลมีลักษณะหัวแบนกว้าง ลำตัวยาว บริเวณหลังมีสีน้ำตาลดำ และมีแถบสีเทา 1-2 แถบ ท้องสีขาวขุ่น ครีบท้องสีน้ำตาล ปลาช่อนทะเลสามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่น ทอด หนึ่งมะนาว และต้มยำ เป็นต้น นอกจากนั้น ปลาช่อนทะเลยังใช้แปรรูปเป็นปลาช่อนทะเลตากแห้งได้อีกด้วย
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (148.58 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก