ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ

ข้อมูลผลงาน

  169      99
 
Creative Commons License
ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   วัดหนัง, พระไตรปิฎก, ตู้พระไตรปิฎก, เขตจอมทอง
คำอธิบาย :  ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ สมัยรัชกาลที่ 3 พื้นตู้เขียนลายกนก ด้ายซ้ายและบานประตูคู่หน้าเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ด้านขวาเขียนภาพบุคคลในปราสาท ซึ่งตู้พระไตรปิฎกนี้เป็นของพระราชทานในงานกฐินหลวง (ตู้พระไตรปิฎกนี้ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.36 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก