ชบาเมเปิล

ข้อมูลผลงาน

  162      85
 
หัวเรื่อง :  ชบาเมเปิล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ชบา, ชบาใบสีแดง, ชบาเมเปิล, ชบาดอกสีแดง
คำอธิบาย :  ชบาเมเปิ้ล ชื่อสามัญ cranberry hibiscus, African rosemallow อยู่ในวงศ์ MALVACEAE มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา เป็นไม้พุ่ม ลำต้นและกิ่งมีสีแดงอมม่วง มีขน ใบมีลักษณะคล้ายใบเมเปิล
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปฐมวัย, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (6.98 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

  • ชบา
    จำนวนผู้เข้าชม (141)
 

  รูปแบบการส่งออก