ฟ้าคราม

ข้อมูลผลงาน

  183      81
 
หัวเรื่อง :  ฟ้าคราม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เชียงดาว, ดอกไม้สีฟ้า, ฟ้าคราม
คำอธิบาย :  ฟ้าคราม อยู่ในวงศ์ PLUMBAGINACEAE ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 50-90 ซม. กิ่งและยอดอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบจัก มักเป็นสีแดง ขนาดกว้าง 5-8 ซม. ยาว 6-10 ซม. แผ่นใบสีเขียวซีด ดอกสีฟ้าเข้มแกมน้ำเงินอ่อน ออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกบานขนาด 1.5-2.5 ซม.ก้านดอกยาว 2-4 ซม. กลีบดอกโคนเป็นหลอด ปลายแผ่กว้าง แยกเป็น 5 กลีบ แต่ละกลีบส่วนปลายเว้าเป็น 2 พู ปลายยอดแหลมชัดเจน เกสรเพศผู้ขนาดเล็กมี 5 อัน อยู่ในหลอดดอก
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.11 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก