บานประตูประดับมุกรูปมังกร

ข้อมูลผลงาน

  245      146
 
Creative Commons License
บานประตูประดับมุกรูปมังกร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  บานประตูประดับมุกรูปมังกร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   วัดราชโอรสาราม, บานประตูพระอุโบสถ, บานประตูประดับมุก
คำอธิบาย :  วัดราชโอรสาราม ประตูพระอุโบสถมี ๔ ประตู ตัวบานเป็นไม้ด้านนอกลงรักประดับมุกลายมังกรดั้นเมฆ ล้อมกรอบด้วยลายดอกเบญจมาศสลับอาวุธจีน ฝีมือละเอียดและงดงาม นับเป็นงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนบานประตูประดับมุกลายมังกรถือว่ามีเพียงวัดนี้เพียงแห่งเดียวในประเทศสยาม ด้านในเขียนเป็นรูปทวารบาลยืนเฝ้ารักษาพระอุโบสถ ผนังพระอุโบสถทั้ง ๔ ด้านเป็นภาพเขียนเป็นรูปเครื่องบูชาแบบจีนแบ่งเป็นช่องๆ แต่ละช่องเป็นรูปไม่ซ้ำกัน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (4.94 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก