วัดสะแล่ง

ข้อมูลผลงาน

  158      79
 
หัวเรื่อง :  วัดสะแล่ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   วัด, วัดสะแล่ง
คำอธิบาย :  วัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ อายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี สมัยทวารวดี สะแล่ง เป็นชื่อไม้ต้น ดอกสีขาว คล้ายดอกปีบ ที่มีตำนานว่า ชาวบ้านนำมาถวายให้พระพุทธเจ้าที่ได้เสด็จผ่านมาที่วัด ในวัดมีโบสถ์ ทรงศิลปะล้านนา พระพุทธรูปปางมารวิชัย
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.94 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก