ธารมรกต นางย่อน

ข้อมูลผลงาน

  155      91
 
Creative Commons License
ธารมรกต นางย่อน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ธารมรกต นางย่อน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   คุระบุรี, คลองนางย่อน, ธารมรกต
คำอธิบาย :  ธารมรกต คลองนางย่อน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นธารน้ำสีเขียวใส ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา โดยการล่องแพ จากธารมรกตชมทิวทัศน์ ชมทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามระหว่างทาง ซี่งแพหนึ่งลำ จะนั่งได้ 2-3 คน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาตรี, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.64 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก