ผลฟักข้าว

ข้อมูลผลงาน

  209      93
 
หัวเรื่อง :  ผลฟักข้าว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ขี้กาเครือ, มะข้าว, ฟักข้าว
คำอธิบาย :  ฟักข้าว เป็นพืชในวงศ์ Cucurbitaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกับมะระ เป็นไม้เลื้อย มีอายุยืนยาว จะออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี ผลจะมีสีเขียวไปจนถึงสีส้มแดงเมื่อสุกเต็มที่ ปัจจุบันนิยมนำมาดื่มเป็นน้ำสมุนไพรและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น สบู่ ครีมทาหน้า ลิปสติก แยม เป็นต้น เนื่องจากผลของฝักข้าวอุดมไปด้วย สารไลโคปีนและกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, การศึกษาตามอัธยาศัย, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (191.56 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก