ลูกหม่อน

ข้อมูลผลงาน

  176      87
 
หัวเรื่อง :  ลูกหม่อน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   มัลเบอร์รี่, หม่อน
คำอธิบาย :  ลูกหม่อน หรือมัลเบอร์รี่ เป็นพืชในตระกูลเบอร์รี่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Morus alba L. ซึ่งเป็นผลของต้นหม่อน ใช้ในการเลี้ยงหนอนไหม โดยสีของผลจะมีสีเขียวอ่อน เมื่อแก่เต็มที่จะมีสีแดงเข้มจนเกือบดำ รสหวานอมเปรี้ยวขึ้นอยู่กับอายุของผล ลักษณะเป็นผลรวมทรงกระบอกปัจจุบันนิยม นำมาทานผลสด และแปรรูปออกเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางอีกมากมาย เนื่องจากผลหม่อน อุดมไปด้วย แร่ธาตุและวิตามินที่มีประโยชน์มากมาย เช่น วิตามินซี เบต้าแคโรทีน ลูทีน ซีแซนทีน เป็นต้น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.94 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก