หญ้าหวาน

ข้อมูลผลงาน

  144      92
 
หัวเรื่อง :  หญ้าหวาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สเตเวีย, หญ้าหวาน
คำอธิบาย :  หญ้าหวาน หรือสเตเวีย อยู่ในวงศ์ Asteraceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบราซิลและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัยในทวีปอเมริกาใต้ โดยนำเข้ามาปลูกกันมากทางภาคเหนือ เนื่องจากเป็นพืชที่ชอบอากาศค่อนข้างเย็น ซึ่งอุดมไปด้วยสารสตีวิโอไซด์ ที่มีรสหวานคล้ายน้ำตาลออกฤทธิ์ช้ากว่า แต่อยู่ได้นานกว่า และจะไม่ถูกย่อยให้เกิดเป็นพลังงาน จึงนิยมใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคอ้วน และโรคหัวใจ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.15 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก