วัวบราห์มัน

ข้อมูลผลงาน

  191      103
 
Creative Commons License
วัวบราห์มัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วัวบราห์มัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   วัวบราห์มัน, วัว, บราห์มัน
คำอธิบาย :  วัวบราห์มัน เป็นวัวสายพันธุ์อเมริกา ขนาดกลางเลี้ยงง่าย เหมาะสำหรับเลี้ยงในเขตร้อน ทนต่อโรคและแมลงได้ดี แต่ไม่ทนต่ออากาศหนาว มีลักษณะเขาขึ้นชันและงุ้ม มีตระโหนก ที่เป็นกล้ามเนื้อที่ต่อมาจากกล้ามเนื้อไหล่ หูยาวชี้ลงล่างจนถึงริมฝีปาก เหนียงใต้คางใหญ่ หนอกใหญ่และหย่อน ผิวหนังใต้ท้องหย่อน พู่หางสีดำ ส่วนขาค่อนข้างยาว โคนขาใหญ่ ร่างกายล่ำสัน ยาวได้สัดส่วน หน้าผากยาว คอสั้น หน้าอกกว้างลึก และหลังค่อนข้างตรง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.62 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก