จิ้งหรีดทองแดง

ข้อมูลผลงาน

  201      93
 
Creative Commons License
จิ้งหรีดทองแดง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  จิ้งหรีดทองแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   จิ้งหรีด
คำอธิบาย :  จิ้งหรีด ที่นิยมมี 2 ชนิด คือ จิ้งหรีดทองดำ และจิ้งหรีดทองแดง เป็นสัตว์ที่กินพืช จะส่งเสียงนอกรูที่อาศัย และมีจำนวนมากช่วงฤดูร้อนจนถึงฤดูฝน เป็นสัตว์ที่ชอบเล่นแสงไฟ ลักษณะมี 6 ขา สีขึ้นกับชนิดพันธุ์ ซึ่งเพศเมียจะต่างกับเพศผู้ คือเพศเมียจะมีเข็มแหลมๆยื่นยาวออกมา สำหรับใช้วางไข่
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.73 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก