แม่ค้าขายข้าวเหนียวมูลศรีย่าน (เจ้าเก่า) และขนมหวาน (ขนมไทย)

ข้อมูลผลงาน

  295      118
 
Creative Commons License
แม่ค้าขายข้าวเหนียวมูลศรีย่าน (เจ้าเก่า) และขนมหวาน (ขนมไทย) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แม่ค้าขายข้าวเหนียวมูลศรีย่าน (เจ้าเก่า) และขนมหวาน (ขนมไทย)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ข้าวเหนียวมูลศรีย่าน (เจ้าเก่า), ข้าวเหนียวมูลศรีย่าน, ขนมไทย
คำอธิบาย :  เป็นร้านขายขนมหวานเก่าแก่ในตลาดศรีย่าน ซึ่งเจ้าของร้านทำข้าวเหนียวมูลขาย เพื่อขายคู่กับสังขยา มะม่วงสุก เป็นต้น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.31 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก