โมกแดง

ข้อมูลผลงาน

  400      205
 
หัวเรื่อง :  โมกแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พเยีย ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   ดอกบานของโมกแดง
คำอธิบาย :  ไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-8 ซม. ยาว 2-25 ซม. โคนใบสอบถึงมน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง แผ่นใบด้านล่าง มีขนบริเวณเส้นใบ ดอกสีส้มอมชมพูหรือแดง ออกเป็นช่อห้อยลง ยาว 2.5-4.2 ซม. กลีบดอกเชื่อมติดกันบริเวณโคนเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานกว้าง 2-4 ซม. เกสรผู้ 5 อัน อยู่ภายในดอก ผลเป็นฝักคู่เมื่อแห้งแล้วแตก ขนาดกว้าง 3.5-5 มม. ยาว 13-30 ซม. เมล็ดเป็นเส้น มีขนเป็นพู่ที่ปลาย
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาเอก, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (673.07 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก