เห็ดกรวยทองตะกู

ข้อมูลผลงาน

  920      326
 
Creative Commons License
เห็ดกรวยทองตะกู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เห็ดกรวยทองตะกู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze, mushroom, เห็ดกรวยทองตะกู, เห็ดกรวย, ดอกเห็ด, เห็ด
คำอธิบาย :  เห็ดกรวยทองตะกู มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze ลักษณะดอกเห็ดรูปกรวย ปากกว้าง บาง มีริ้วเรียงเป็นรัศมี ย่นเล็กน้อย เป็นมันวาว เป็นแถบวงกลมของสีน้ำตาลอมเหลือง น้ำตาลแดงไปถึงน้ำตาลเข้ม ขนาด 3.5-10 เซนติเมตร ใต้หมวกเป็นรู มี 5-8 รูต่อมิลลิเมตร ก้านรูปทรงกระบอก ขนาด 1.5-2 x 0.3-0.4 เซนติเมตร โดยปกติก้านอยู่กึ่งกลางหมวก เนื้อแข็ง ผิวเรียบ โคนแผ่ออกเป็นวงกลมเล็กๆ ดอกเห็ดเป็นดอกเดี่ยวขึ้นเป็นกลุ่ม ลักษณะสปอร์เป็นทรงรียาว ใส ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 5.5-7 x 2-2.5 ไมโครเมตร เห็ดกรวยทองตะกูมักขึ้นบนกิ่งไม้ร่วงและขอนไม้ที่ตายแล้วในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น
URL  :   http //biodiversity.forest.go.th/index.php?opti
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (441.55 KB)
- File 2 (461.47 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก