เห็ดกระดุมทองเหลือง

ข้อมูลผลงาน

  416      106
 
Creative Commons License
เห็ดกระดุมทองเหลือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เห็ดกระดุมทองเหลือง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   mushroom, Agaricus trisulphuratus Berk., ดอกเห็ด, เห็ดกระดุมทองเหลือง, เห็ดสีส้ม, เห็ด, เห็ดสีสันสวยงาม
คำอธิบาย :  เห็ดกระดุมทองเหลือง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Agaricus trisulphuratus Berk. ลักษณะดอกเห็ดมีสีเหลืองส้มสดใส ขนาด 3-5 เซนติเมตร หมวกมีสะเก็ดขนงอนสีส้มปกคลุม สะเก็ดหลุดออกได้เมื่อแก่ หรือร่วงหลุดง่ายเมื่อสัมผัส ขอบหมวกหยัก ครีบถี่ ไม่ติดก้าน สีขาว ก้านทรงกระบอกขนาด 3-4 x 0.5-1 เซ็นติเมตร มีวงแหวนบางๆ และมีสะเก็ดขนสีส้มปกคลุม ดอกเป็นดอกเดี่ยวงอกพบบนพื้นดิน สปอร์มีลักษณะเป็นทรงรี ใส ผิวเรียบ ขนาด 6-6.5 x 3-5 ไมโครเมตร
URL  :   http //biodiversity.forest.go.th/index.php?opti
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (515.39 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก