เห็ดขลำหมา

ข้อมูลผลงาน

  503      111
 
Creative Commons License
เห็ดขลำหมา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เห็ดขลำหมา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Mycoamaranthus cambodgensis (Pat.) S. Lamyong, R. Sunmee, P. lumyong, Z.L. Yang & M. Trappe, เห็ดรูปทรงกลม, ดอกเห็ด, เห็ดสีเหลือง, เห็ดกินได้, เห็ดขลำหมา, เห็ด, mushroom, เห็ดสีสันสวยงาม, Mycoamaranthus cambodgensis
คำอธิบาย :  เห็ดขลำหมา มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Mycoamaranthus cambodgensis (Pat.) S. Lamyong, R. Sunmee, P. lumyong, Z.L. Yang & M. Trappe มีลักษณะรูปทรงเกือบกลมหรือรูปทรงไม่แน่นอน ขนาด 1-3.5 เซนติเมตร สูง 1-4 เซนติเมตร ผนังบางมาก ผิวเรียบหรือมีเกล็ดเล็กๆ สีเหลืองสดหรือเหลืองอมส้ม เนื้อเยื่อภายในสีขาว ยืดหยุ่นคล้ายยาง เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำเมื่อแก่ ไม่มีก้าน ดอกออกเป็นดอกเดี่ยวบนพื้นดิน สปอร์มีลักษณะรูปทรงยาวรีเหมือนลูกแพร์ ผิวมีหนาม ขนาด 11-14 × 7-10 ไมโครเมตร เห็ดชนิดนี้สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้
URL  :   http //biodiversity.forest.go.th/index.php?opti
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (119.90 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก