กระถิ่นทุ่ง

ข้อมูลผลงาน

  263      119
 
Creative Commons License
กระถิ่นทุ่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  กระถิ่นทุ่ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พืช, Tall yellow-eyed grass, ดอกไม้สีเหลือง, ไม้ล้มลุก, กระจับแดง, XYRIDACEAE, ดอกไม้, พืชดอก, หญ้ากระเทียม, Xyris, กระถินนา, หญ้าขี้กลาก, หญ้าบัว
คำอธิบาย :  ลักษณะ : พืชล้มลุกปีเดียว ใบเดี่ยว แผ่นใบรูปแถบแคบ ก้านดอกยาว ดอกออกเป็นช่อ มีใบประดับสีน้ำตาลซ้อนกันแน่นคล้ายเกล็ดปลา ดอกมีสีเหลือง กลีบดอกมี 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ ขอบกลีบจักละเอียด ผลขนาดเล็ก ผลแก่จะแห้งแตก สรรพคุณ: ลำต้นใช้รักษากลาก หรือลำต้น ผสมไหลหญ้าชันกาด และรากครามป่า ต้มน้ำดื่ม บำรุงกำลัง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาโท, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, Poster, แผนการสอน, รูปภาพ, กิจกรรม และ Labs, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (280.99 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก