มะตูม

ข้อมูลผลงาน

  182      103
 
หัวเรื่อง :  มะตูม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พืช, มะปีส่า, Bili, Bengal quice, ผลมะตูม, Bengal quince, ตูม, มะปิน, ไม้ยืนต้น, พะโนงค์, Golden apple, Aegle, ผลไม้, พืชดอก, Bael fruit, Wood apple, Bilak, กะทันตาเถร, ตุ่มตัง, Rutaceae
คำอธิบาย :  ลักษณะ: ไม้ต้น สูง 10 - 15 เมตร เปลือกต้นสีเทา แตกเป็นร่องตามยาว ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 3 ใบ ใบย่อยรูปไข่ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-14 ซม. ปลายใบแหลม แผ่นใบบางเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกมี 4 กลีบ โคนติดกัน ปลายแยกเป็น 4 แฉก มีกลิ่นหอม ผล รูปรีกลมหรือยาว ผิวเรียบเกลี้ยง เปลือกหนา แข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกเป็นสีเขียวอมเหลืองหรือสีม่วง เนื้อในสีส้มปนเหลือง นิ่ม เมล็ดมีจำนวนมาก สรรพคุณ :- ผลแก่น้ำมาเชื่อมรับประทาน บำรุงกำลัง รักษาธาตุ ขับลม, ผลสุก เป็นยาระบายท้อง และยาประจำธาตุของผู้สูงอายุ แก้ท้องถูก - ราก แก้หืด หอบ แก้ไอ แก้ไข้ ขับลม
URL  :   http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_10_5.htm
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, Poster, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (143.39 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก