สมุนไพร

ข้อมูลผลงาน

  1038      132
 
หัวเรื่อง :  สมุนไพร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ลำต้นรางจืด, เปลือกเพกา, ประดู่, รางจืด, Acanthaceae, เปลือกประดู่, Bignoniaceae, เพกา, พืชสมุนไพร, Fabaceae
คำอธิบาย :  ::ประดู่:: อยู่ในวงศ์ Fabaceae จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ช่อดอกสีเหลือง ผลเป็นฝักกลมแบน เปลือกของต้นประดู่มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกาย ช่วยสมานบาดแผล หรือนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องเสีย ::เพกา: อยู่ในวงศ์ Bignoniaceae จัดเป็นไม้ยืนต้น มีใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสามชั้น ช่อดอกสีม่วงแดง ผลเป็นฝักแบนยาว เปลือกของต้นเพกามีสรรพคุณเป็นยาสมานแผล ขับน้ำเหลืองเสีย บำรุงโลหิต ขับเสมหะ แก้บิด แก้อาการจุกเสียด หากเปลือกตำผสมกับสุรา -ทารอบ ๆ ฝี แก้ปวดฝี ทาแก้อาการฟกบวมอักเสบ เปลือกต้นสดตำผสมกับน้ำส้ม ซึ่งได้จากรังมดแดงหรือเกลือสินเธาว์ -ช่วยขับลมในลำไส้ แก้จุกเสียด แก้บิด แก้อาเจียน -ขับเสมหะ บำรุงโลหิต นอกจากนี้เปลือกเพกา ใช้ร่วมกับสมุนไพรอื่น แก้เบาหวาน แก้โรคมานน้ำ ::รางจืด:: อยู่ในวงศ์ Acanthaceae จัดเป็นไม้เลื้อย ใบเป็นใบเดี่ยว ช่อดอกมีสีม่วงอมฟ้า ผล เป็นฝักกลม ปลายเป็นจะงอย เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก ลำต้นมีสรรพคุณ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
URL  :   http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_07_7.htm http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_20_4.htm
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, ใบงาน, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (426.40 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก