เครือสะบ้า

ข้อมูลผลงาน

  292      126
 
Creative Commons License
เครือสะบ้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เครือสะบ้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   หมากหนิม, พืช, plant, สะบ้ามอญ, พืชสมุนไพร, Fabaceae, snuffbox bean, ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง, คำต้น, มะบ้าหลวง, ลำต้นเครือสะบ้า, เปลือกเครือสะบ้า
คำอธิบาย :  ลักษณะ: ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ดอกออกเป็นช่อเชิงลด สีขาว ผลเป็นฝักแบบตรงหรอโค้ง เมล็ดแบน แข็ง กลม สรรพคุณ: ต้นและเปลือกเป็นยาพอกรักษาแผล แก้คันศรีษะ ผสมในลูกประคบ แก้ปวดข้อ ปวดเมื่อย
URL  :   http //biodiversity.forest.go.th/index.php?opti
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, ใบงาน

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (386.60 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก