วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 8 มะเกี๋ยง ผลไม้ลูกเล็ก ประโยชน์มหาศาล

ข้อมูลผลงาน

  263      109
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 8 มะเกี๋ยง ผลไม้ลูกเล็ก ประโยชน์มหาศาล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 8 มะเกี๋ยง ผลไม้ลูกเล็ก ประโยชน์มหาศาล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   สารต้านอนุมูลอิสระ, ภาคเหนือ, บริโภค, โยเกิร์ตมะเกี๋ยง, วีดิทัศน์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, เฉลิมพระเกียรติ, เบต้าแคโรทีน, อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, แปรรูป, ท้องถิ่น, ไวน์มะเกี๋ยง, อพ.สธ., 60 พรรษา, มะเกี๋ยงแช่อิ่ม, แยมมะเกี๋ยง, อาหาร, คณะแพทย์ศาสตร์, ตอนที่ 8, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, มะเกี๋ยง, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทรัพยากร, สินค้า, พันธุ์ไม้พื้นบ้าน, น้ำมะเกี๋ยงพร้อมดื่ม, มะเกี๋ยง ผลไม้ลูกเล็ก ประโยชน์มหาศาล
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 8 เรื่อง มะเกี๋ยง ผลไม้ลูกเล็ก ประโยชน์มหาศาล
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip