วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 15 ตะคึก พืชอาหารเลิศรส

ข้อมูลผลงาน

  194      83
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 15 ตะคึก พืชอาหารเลิศรส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 15 ตะคึก พืชอาหารเลิศรส
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   วิตามินซี, ดับพิษร้อน, สมานแผล, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ป่าชุมชน, คณะปฏิบัติงานวิทยาการ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อำเภอศรีสวัสดิ์, โภชนาการ, ตะคึก, สารสำคัญ, ป่าเต็งรัง, ฟลาโวนอยด์, พืชอาหาร, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, เฉลิมพระเกียรติ, ใช้ประโยชน์, ท้องถิ่น, สารต้านอนุมูลอิสระ, จังหวัดกาญจนบุรี, ตำรับยาไทย, คุณค่า, วีดิทัศน์, ผักพื้นบ้าน, อนุรักษ์, ชุมชน, โปรตีน, สมุนไพร, อพ.สธ., ปราชญ์ชาวบ้าน, ตะคึก พืชอาหารเลิศรส, คาโรทีนอยด์, 60 พรรษา, ตอนที่ 15, เขื่อนศรีนครินทร์
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 15 เรื่อง ตะคึก พืชอาหารเลิศรส
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (102.27 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก