วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 53 นกมีหู หนูมีปีก

ข้อมูลผลงาน

  257      114
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 53 นกมีหู หนูมีปีก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 53 นกมีหู หนูมีปีก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   เกาะโรงโขนโรงหนัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ค้างคาวกินแมลง, อพ.สธ., ค้างคาวมงกุฏยอดสั้นใหญ่, นักวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา, เมล็ดพันธุ์, ผสมเกสร, วีดิทัศน์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เฉลิมพระเกียรติ, ค้างคาวกินผลไม้, ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก, อำเภอสัตหีบ, ค้างคาว, ระบบนิเวศ, ปุ๋ยธรรมชาติ, สำรวจ, เกาะแสมสาร, ค้างคาวปีกถุงเคราดำ, ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ, นกมีหู หนูมีปีก, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, ตอนที่ 53, จังหวัดชลบุรี, ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง, ค้างคาวแม่ไก่เกาะ, ถ้ำ, อุดมสมบูรณ์, 60 พรรษา
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 53 เรื่อง นกมีหู หนูมีปีก
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, กรณีศึกษา, คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (84.58 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก