กล้วยไม้โบตาโกลด์

ข้อมูลผลงาน

  247      121
 
Creative Commons License
กล้วยไม้โบตาโกลด์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  กล้วยไม้โบตาโกลด์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Orchidaceae, Orchid, พืชดอก, กล้วยไม้ประดับ, โบลตาโกล, กล้วยไม้
คำอธิบาย :  กล้วยไม้สีเหลือง บนกลีบดอกกล้วยไม้ มีจุดสีน้ำตาลเล็กๆ กระจายทั่ว กลิ่นหอม จัดอยู่ในสกุลหวายเป็นกล้วยไม้ที่มีรากเล็กชอบเกาะยึดกับภาชนะที่อยู่ใกล้ โดยมากนิยมปลูกโดยใช้กระถางดินเผาเป็นภาชนะเพราะให้ความชุ่มชื้นได้ดี
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, บรรยาย, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย, รูปภาพ, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, กิจกรรม และ Labs, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.13 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก